A A A
est|rus

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE

EPMÜ Koolituskeskus on kohandatud nägemispuudega õppuritele.

5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
5.1. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikus õppekeskkonnas, mis vastab tervisekaitse, töö- ja tuleohutuse nõuetele.
5.2. Koolitusgruppide osalejate arv on erinev sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
5.3. Õpperuumide  asukoht, jaotus, ligipääsetavus, kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet sihtgrupi vajadustele.
5.4. Praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel nägemispuudega inimestele sobivad õppevahendid ja inventar.
5.5 Esmakordselt koolitusel osalev nägemispuudega inimene saab soovi korral ruumides orienteerumise õpet.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310