A A A
est|rus

Eesti Pimemassööride Ühing

Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on 1999. aastal loodud
kutseorganisatsioon, mis ühendab nägemispuudega massööre üle Eesti.
Hetkel kuulub ühendusse 93 pimemassööri.

EPMÜ sihtgrupiks on kõik Eestis elavad nägemispuudega inimesed, kes on
huvitatud massööri elukutse omandamisest.
Ühingu tegevus on heategevuslik, toetamaks sotsiaalhoolekannet avalikes
huvides, nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet.

Ühing juhindub oma töös Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul
7. aprillil 2002. aastal vastu võetud Kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

Ühingu tegevuse eesmärgid on järgmised:
• integreerida nägemispuudega inimesi läbi kutseõppe avatud tööturule;
• koondada Eesti nägemispuudega massööre;
• täiendada massaažialaseid teadmisi ja organiseerida nägemispuudega
tegevmassööridele erialaseid täiendkoolitusi kutsealaseks arenguks;
• saavutada pimemassööride kõrge kutsealane tase;
• leida kontakte ja arendada koostööd samalaadsete organisatsioonidega
väljaspool Eestit.

EPMÜ koduleht on loodud KÜSK projekti raames "Pimemassööride Õppe- ja Massaažikeskuse arendamine", rohkem infot projekti kohta või leida: siit.

  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310