A A A
est|rus

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMINE

EPMÜ Keskuses koolitusi läbi viivad koolitajad omavad eelnevalt nägemispuudega inimestega töötamise kogemust ning tunnevad nägemispuudega õppuri erivajadusi.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolituse viib läbi koolitaja, kellel on:
1) kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 3 aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
2) hea erialase  keele oskus;
3) õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus;
4) õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus;
5) hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
6). Head infotehnoloogia kasutamise oskused;
7) Enesetäiendamisele ja isiklikule arengule orienteeritus.
4.2. Koolitajad osalevad erialastel täiendkoolitustel , praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendavad õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
6.3. EPMÜ juhatus analüüsib koos koolitajatega õppijatelt saadud tagasisidet koolituste kohta õppe kvaliteedi parandamise eesmärgil.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310