A A A
est|rus

2015 projektid

2015.  aastal  toetab Hasartmängumaksu nõukogu Eesti Pimemassööride Ühingu projekti "Erialase ümberõppe ja toetatud töökeskuse teenus nägemispuudega inimestele“ summas  30 000 eurot.

Projekti periood: 01.01.-31.12.2015

Projekti eesmärgiks on tagada nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud massaaži eriala omandamise võimalused ja toetada juba töötavaid nägemispuudega massööre erialases arengus ning avatud tööturul püsimisel. Samuti arendada edasi pimemassööride kaitstud töö teenust.

Projekti sihtgrupiks on massööri eriala omandada soovivad nägemispuudega inimesed ja juba väljaõppe saanud ning töötavad pimemassöörid üle Eesti.

Projekti raames hoitakse käigus EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus. Toetusest kaetakse Keskuse juhataja, 2 administraatori ja sekretäri  palgakulud ning osaliselt koristusteenuse kulud.


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab 2015 aastal  Eesti Pimemassööride Ühingu Koolitus- ja Massaažikeskuse tegevust summas 6091 eurot.

Periood: 01.01.-31.12.2015

Tegevuse eesmärgiks on tagada Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele massaaži eriala  omandamise, kaitstud töökeskuses töötamise ja kutsealase enesetäiendamise  võimalused EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuses aadressil Tondi 8a Tallinnas.

Projekti sihtgrupiks on Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, kes soovivad omandada massaaži eriala ja juba väljaõppe saanud massöörid, kes kasutavad Ühingu poolt pakutavaid teenuseid oma tööga hõivatuse saavutamiseks.

Toetus võimaldab EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse töös hoida.


Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu  toetab Hasartmängumaksu Nõukogu 2015 aastal  EPMÜ projekti „EPMÜ kaitstud töökeskuse kaudu avatud tööturule“  summas 7353 eurot.

Projekti periood:01.07.-30.12.2015

Projekti eesmärgiks on  aidata EPMÜ massaažikeskuses töötavatel pimemassööridel välitööde mahu suurendamise kaudu suunduda avatud tööturule ning seeläbi suurendada nende tööga hõivatust.

Projekti sihtgrupiks on väljaõppe saanud pimemassöörid, kes avatud tööturule suundumiseks vajavad kaitstud töökeskuse teenust.

Projekti raames võetakse tööle välitööde koordinaator, kelle ülesandeks on koordineerida kogu välitöödega seonduvat tegevust, osaleda koos massööridega turundusüritustel ja reklaamida asutustele pimemassööride teenust. Projekti raames muudetakse EPMÜ kodulehel  olev massaažiteenuse info kättesaadavaks ka venekeelsele klientuurile.

  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310