A A A
est|rus

2019 PROJEKTID


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab 2019. Aastal järgmisi EPMÜ tegevusi:
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse aadressil Tondi 8aTallinnas käigushoidmine.
Toetuse eesmärgiks on NÄGEMISPUUDEGA INIMESTELE massaaži ERIALA OMANDAMISE, KAITSTUD TÖÖKESKUSES TÖÖTAMISE JA KUTSEALASE ENESETÄIENDAMISE võimaluste loomine.
Tegevuse sihtgrupiks on Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, kes soovivad omandada massööri elukutset ning sel erialal tööle rakenduda.
Toetusega kompenseeritakse EPMÜ Keskuse administraatori töötasu ja tegevuse kommunaalkulud summas 21 601,00 eurot
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab EPMÜ projekti „Tervist edendav suvekool nägemispuudega inimestele“ summas  1930,00 eurot.
Projekti sihtgrupp: Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, kellel on puudest tingitult suur liikumisvaegus ja vähene informatsioon oma tervist toetavatest tegevustest
Projekti raames viiakse 22.07.-26.07.2019 Läänemaal Ranniku puhkemajas läbi suvekool, kus antakse ülevaade tervislikust toitumisest, toimuvad psühholoogi individuaalkonsultatsioonid ja loengud, korraldatakse grupile võimlemistunde, tutvustatakse tuleohutust, suitsu- ja vinguandureid,  käiakse matkal    Puise-kiiduva loodusrajal  ning Puise nina  puhketalu korraldatud paadimatkal. Suvekoolist võtab osa 30 nägemispuudega inimest.Hasartmängumaksu nõukogu toetab 2019. Aastal EPMÜ tegevust projekti:Nägemispuudega inimeste erialase ümberõppe ja toetatud töötamise teenus“ raames.
Projekti eesmärgiks on tagada nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud massaaži eriala omandamise võimalused ja toetada juba töötavaid nägemispuudega massööre erialases arengus ning avatud tööturul püsimisel. Samuti  pakkuda ja arendada edasi pimemassööride toetatud töötamise teenust.
Projekti raames kompenseeritakse osaliselt kolme  EPMÜ Keskuse töötaja töötasu.
Projekti  sihtgrupiks on massööri eriala omandada soovivad nägemispuudega inimesed ja juba väljaõppe saanud ning töötavad pimemassöörid üle Eesti.
Projekti tulemusena:
Säilib EPMÜ tegevuskeskus ja pimedatele ja vaegnägijatele suunatud teenused. Nägemispuudega inimestele kohandatud massööri eriala õppimise võimalused paranevad – rakendub uus koolituskeskkond, suureneb tööga hõivatus  ning pakutakse töötamise võimalusi toetatud töökeskuses. Kuni 30 nägemispuudega massööri saab kasutada toetatud töökeskuse teenust oma töö alustamisel. EPMÜ koolituskeskuse baasil on võimalik koolitustegevust edasi arendada ja leida lisaerialasid nägemispuudega inimeste koolitamiseks ning selle kaudu lõimumiseks ühiskonda.
Toetuse kogusumma  2019. aastal on 20 000 eurot.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310