A A A
est|rus

Pimemassööridele toetatud töökeskuse kontseptsiooni loomine

Projekti eesmärgiks on nägemispuudega inimeste sotsiaalse sidususe suurendamine töötamist toetavate teenuste arendamise kaudu. Alaeesmärgiks on pimemassööride tööhõive suurendamine.
Projekti lõppedes on EPMÜl olemas toetatud töökeskuse kontseptsioon, äriplaan ja sõlmitud on kontatkid teiste samalaadsete organisatsioonidega väljaspool Eestit ning EPMÜ projektimeeskonnal on täiendavad teamised nägemispuudega inimeste tööhõive suurendamise võimalustest.

Projekti elluviimise periood 01.09.2011 – 29.02.2012
Aeg (kuu, kuupäev) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus
16.09.2011 Tööplaani täpsustamine  Meeskonna kohtumine: projekti partnerite ja ekspertide kohustuste täpsustamine, tegevuste ajakava kinnitamine, sihtgrupi teavitamine, tööülesannete jagamine  jne.
14.10.2011  Kontaktseminari
planeerimine
Meeskonna kohtumine kontaktseminari planeerimise eesmärgil
29.11.2011 Ümarlaud EMPÜ toetatud töökeskuse äriplaani erinevate osade välja töötamine koostöös meeskonnaga.  Loodi sisend, mille alusel valitakse massööre toetatud töökeskusesse.  
 01.12.2011 - 02.12.2011 Kontaktseminar Soome Nägemispuudeliste Keskuse „Iiris“ külastus. Külastusel tutuvus projekti meeskond Aktvio kiliinikute kontseptsiooniga ja nägemispuudega inimeste rehabiliteerimisvõimalustega. Saadi ka ülevaade nägemispuudega inimeste võimalustest õppida Soomes füsioteraapiat.
04.12.2011 Äriplaani koostamise koosolek Kontaktseminarist kokkuvõtete tegemine
19.01.2012 Ümarlaud EPMÜ koolitusplaanide arutelu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajatega.
27.01.2012 Äriplaani koostamise koosolek Teenuse kvaliteedistandardite  ja kvalifikatsiooninõuete kinnitamine.
04.02.2012 Äriplaani koostamise koosolek Projekti meeskonnaga EPMÜ SWOT analüüsi koostamine 
11.02.2012 Ümarlaud Toetatud töökeskuse kontseptsiooni tutvustamine ja arutelu sihtgrupiga. 
27.02.2012  Ümarlaud Äriplaani esitlemine Sotsiaalministeeriumi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse esindajatele.
 Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”. Projektile eraldati 5543 eurot. 
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310